What changes in trends are waiting in 2020?

Wraz z nowym rokiem na przedsiębiorców czekają liczne zmiany w prawie. W styczniu i lutym wchodzą w życie znowelizowane przepisy. Zmiany dotyczą kodeksu pracy, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zmiany dotyczące okresu próbnego

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą przepisów dotyczących zatrudniania pracownika na okres próbny. Pojawia się bowiem przepis, który mówi nam, że umowa na okres próbny może być podpisana z zatrudnionym maksymalnie na trzy miesiące, a bezpośrednio można ją ponowić tylko jeżeli pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania innego zajęcia.

Umowa na okres próbny może być zawarta jedynie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonych obowiązków. Jeżeli pracodawca zechce pozostawić pracownika na tym samym stanowisku będzie musiał podpisać z nim umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony, a nie znowu zatrudniać go na trzy miesiące.

Zmiany dotyczące podpisywania umów o pracę

To nie wszystkie zmiany. 22 lutego 2016 wejdą w życie kolejne przepisy dotyczące zawierania umów o pracę. Kiedy zatrudniamy nową osobę możemy zaproponować jej umowę o pracę na czas określony… ale maksymalnie trzykrotnie, a okres ten nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące (łącznie). Po tym okresie pracodawca będzie musiał zatrudnić pracownika na czas nieokreślony.

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski

Długość urlopu macierzyńskiego nie zmienia się i wynosi nadal od 20 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci przy jednym porodzie.

Zmienia się natomiast długość urlopu rodzicielskiego. Do tej pory urlop nie mógł być dłuższy niż 26 tygodni i nie miało znaczenia, czy ciąża była “pojedyncza” czy nie. W dniu 2 stycznia 2016 to się zmieni. Urlop rodzicielski zostanie uzależniony od liczby rodzonych dzieci.

Bez zmian pozostaje natomiast dwutygodniowy okres urlopu ojcowskiego. Nowością jest okres 24-miesięcy, podczas którego ojciec będzie mógł wykorzystać przysługujący mu urlop.

Prawo upadłościowe

Nazwa prawa zmienia się (do tej pory ustawa nosiła tytuł “Prawo upadłościowe i naprawcze”), a zmiana ta wynika z podziału na Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne (tzn. naprawcze). Najważniejsze poprawki to przede wszystkim nowy artykuł traktujący o niemożliwości ogłoszenia upadłości funduszu inwestycyjnego oraz definicja niewypłacalnego dłużnika – w świetle prawa już nie taka, która nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, ale taka, kto stracił zdolność do ich wykonania.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Od nowego roku ustawa ta miała zniknąć, zastąpiona tak zwanym “Prawem działalności gospodarczej”. Sejm odrzucił jednak projekt ustawy, tak więc stara ustawa pozostaje w mocy. Pojawiają się za to zmiany, a dotyczą one kontrolowania przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2016 roku przedsiębiorca będzie mógł wnosić o dokonanie kontroli w innym miejscu niż w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli przechowuje w nim dokumentację, w tym księgi podatkowe.

fot. Freepik / www.freepik.com
źródło: SE.pl / art. “Zmiany prawne w 2016 r. Co czeka przedsiębiorców?”, Piotr Osiński

Artykuł został napisany na zlecenie Centrum Analiz Prawnych
Oryginalna wersja: http://www.cap24.pl

Phone: 0048.739.131.309 | E-mail: in@invictus.info.pl
Cookies Policy | Privacy Policy | Regulations
Copyright © 2007 - 2021 by Reklamtext - brand owner of Invictus brand. All rights reserved.

Contact us / Kontakt

ENG: You can send nr an email and I'll get back to you, asap.
PL: Możesz wysłać do mnie e-mail. Skontaktuję się z Tobą bez zbędnej zwłoki.

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?